onsdag den 22. februar 2012

Turforslag

Denne side vil løbende få tilføjet turforslag - så tjek den jævnligt.

Nyttige sider til turplanlægningen:
Søgemuligher på NaturlejrpladserNaturstyrelsen VandretursfoldereKystlandskaberDyreliv

Gudenåen | Tørring til Emborg bro | 43 km


Keld har lavet en fin turbeskrivelse af denne tur som du kan se HER


Knebel Vig | Kalø Slotsruin | 19 km
Kort på Ruteplanner


Sæt i fra havnen i Knebelbro. Herefter sættes kursen mod Rolsøgaard Næs (Næsset).


Hold en kort pause på Næsset. Her er smukt og en fantastisk udsigt til Studstrup og Aarhus, men pas på, der er mange drilske sten og mange ligger få cm under overfladen og vandet er meget lavt.

Fra Næsset går det ud i Kalø Vig og kysten følges til Vrinners Hoved. Der er et lille stykke sandstrand lige neden for vindmøllen hvor det er fredfyldt at holde pause. Også her skal du passe på de drilske sten der lurer lige under overfladen.

Fra Vrinners Hoved sættes kursen mod Kalø Slotsruin langs Rønsten hvor der er meget lavvandet og fyldt med sten. På gode dage er der
mulighed for at "klappe" en sæl De holder til ved de flade sten der er i området, hvor de soler sig og gør sig til. Hold god afstand til sælerne og forstyr dem ikke unødigt. Husk at sælernes yngleperiode er juni-juli. Er sælerne selv meget nysgerrige og ligefrem legesyge, kan man godt gå tættere på for en kort stund, men sælen skal have mulighed for at komme tilbage til sin sten for at hvile sig. Du kan læse mere om sæler her
Efter sælkiggeriet styres direkte mod spidsen af Kalø. Her er der steen. Masser af sten og meget STORE sten, men et fantastisk sted at spise frokost.Har du energien til det, kan du lige kravle en tur op på toppen og se resterne af Kalø Slotsruin der i 1313 blev bygget af Erik MenvedSejler man turen på en sommertirsdag er der efter kl. 18:00 mulighed for at se en masse flotte veteranbiler og motorcykler på parkeringspladsen.
Herfra sættes kursen direkte mod Øhoved. Øhoved er et smukt og stille sted som skal opleves. Man kan kun komme dertil af vandvejen, da lodsejerne ikke giver lov til at bruge vejen dertil, så gå ikke glip af den oplevelse. 


Fra Øhoved går turen tilbage til Knebelbro.


Ebeltoft Vig | Dagstur | 17,41 kmSæt i ved badebroen/parkeringspladsen ved Bogens midt mellem Fuglsø og Femmøller.
Herfra går turen ind i vigen mod Natomolen.
Natomolen kan godt være drilsk og lave refleksbølger - så vær på vagt når du sejler forbi den.
Når du følger vigen rundt kommer du til skudehavnen. Smut vejen ind forbi og hils på Fregatten Jylland.


Efter at have hilst på det stolte skib går turen til "Industrihavnen" hvor du hos fiskehandleren kan købe de dejligste fiskefrikadeller.
Herfra går turen videre mod Ahl (meget lille vanddybde) hvor du sejler om på Ahls vestlige side og kigger på det vrag der ligger der, førend der krydses direkte tilbage til udgangspunktet. Turbilleder her


Jernhatten | Dagstur | 9,87 kmKør til Ebeltoft og drej af mod Dråby.
I Dråby kører du mod Dråby Camping og her sætter du i.


Ved vestlig vind skal du passe på de faldvinde der kan komme ved Jernhatten ligesom du skal passe på ikke at blive sendt til havs. Det er Kattegat du sejler i og netop dette område kan godt være lidt drilsk.


Nationalpark Mols Bjerge skriver følgende:


Jernhatten
"Den imponerende bakke og udsigtspunkt Jernhatten er et sted der næsten er obligatorisk at besøge, hvis man er i den østlige del af Nationalparken. Jernhatten er speciel, fordi den består af et hårdt materiale, der gør, at havet ikke har kunnet nedbryde det. Derfor fremstår Jernhatten som et meget markant fremspring i Kattegat.

På Jernhatten findes der mange sjældne planter, hvilket skyldes at nedbøren er meget sparsom, samt at solen rammer i en speciel vinkel. Derfor kan man finde planter, som egentlig hører hjemme i Sydøsteuropa. Fra toppen af klinten er der 49 meter ned til havet, og fra toppen har man udsigt over bl.a. Hjelm ude i Kattegat.
Der er rig mulighed for at vandre i området ved Jernhatten. " 
Ved kraftig østlig vind er stedet oplagt til bølgeræs og er vinden kraftig nok, kan man få en dejlig surfdag.

Bogø, Tærø, Langø, Kalvehave, Nyord,  Lindholm | 2 dage


Turen starter på Bogø. Sæt ud fra den lille havn der ligger for enden af Skåningevej på øens nordkyst. Kysten følges mod øst til Bogøs nordøstlige hjørne. Herfra sættes kursen nordover til Tærøs nordlige kyst som følges. Herfra stikkes over til Langøs nordvestlige kyst der følges rundt til det er muligt at sætte kursen direkte mod Kalvehave. Kalvehave rundes og kysten følges indtil der sættes kurs direkte mod Nyord hvor overnatning finder sted. Denne tur er ca. 20 km.
Næste dag følges Nyords kyst sydøst over indtil kursen sættes mod Lindholms nordlige punkt. Lindholms vestlige kyst følges og ud fra landgangsbroen sættes kursen mod Kalvehave. Lindholm huser Statens Veterinære Forsøgsstation og øen må ikke anduves. Det vil sige, at så snart du forlader Nyord er der ca 6 km til du er i Kalvehave. Tag højde for dette. Husk at få tisset af på Nyord og sørg for mad at drikke til turen.
Fra Kalvehave går turen mod Langøs nordøstlige spids og Langø følges søndenom. Fra Langø sættes kursen mod Tærøs nordøstlige spids og Tærø følges søndenom. Fra Tærøs sydligste spids sættes kursen mod Bogø og Bogøs nordlige kyst følges mod vest, tilbage til turens udgangspunkt


Tærø

Tærø dækker et areal på 175 hektar, heraf er cirka 120 hektar landbrug. Det højeste punkt er 11 meter over havets overflade. Tærø ejes af Kurt Bang Christensen, KBC Ejendomme.
Der har været kvæg på Tærø i mange år. Siden ca. 1982 har det været Skotsk Højlandskvæg, og primo 2009 er bestanden på 180 stk. Skotsk Højlandskvæg.
Tærø har en flok vildheste af ren race, Exmore. Hestene er afbildet i nogle franske huler for ca. 3000 år siden. Beskrivelsen er nøjagtig som beskrivelsen af dem i dag. Disse heste kom til øen i 1964 og har levet vildt her siden. Det var forhenværende bestyrer i 1960'erne, Svend Aage Poulsen og hesteavls-konsulenten Nielsen som ønskede at få racen over på øen. Hestene klarer sig udelukkende på egen hånd. De lever i det fri året rundt, men er det streng vinter bliver der fodret med halm. Der er i dag 23 heste på øen

Tærøs hjemmeside

Copyright | Kresten Fjord


Copyright | Kresten FjordLangø

Øen er ca. 3 km lang og ca. 800 m bred på det bredeste sted. Øen er i privat eje, men færdsel på øen er tilladt på vejene. Små grønne skilte gør opmærksom på, hvor man ikke må gå. 

Nyord

På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til store fladvandede områder i Hegnede Bugt og ved Ægholm Sand. Strandengene er blandt de største i Østdanmark. Området er en vigtig yngle- og rasteplads for vandfugle og har international betydning for en række arter.

Naturstyrelsen KLIK HER


Når du er på Nyord SKAL du besøge Noorbohandelen.

Her kan du købe de lækreste specialiteter og du kan også besøge deres café.

Noorbohandelen


KLIK HERHELGENÆS FRA NORD TIL SYD | Mit daglige ro-vand


Turen rundt Helgenæs er på godt 20 km og meget smuk.
Du skal dog passe på strømforholdene ved Sletterhage Fyr samt den stærke trafik til Århus - så hold dig kystnær.
Der er også en del strøm ved Tyskertårnet - så giv agt. Her er tale om ro-vand for den trænede kajakroer og er det første gang du tager turen, så gør det sammen med en makker. 

Der er mange ting at opleve på Helgenæs.
Her lige lidt fra Naturstyrelsens
folder der kan hentes her HER
Karpenhøj Natur- og Friluftsgård

En tur i området kan starte på Karpenhøj, hvor en udstilling fortæller om Helgenæs.
Udstillingen er åben hver dag fra kl. 9 til 17 fra påske til efterårsferien.
Naturgården er i øvrigt et center med natur-vejledning for unge og ledere med tilknytning til Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger.
Området ved Karpenhøj er åbent for alle. Der er bakker med smukke udsigter og bronze-alderhøjen Store Jættehøj.

Fuglsø Strand
Fra P-pladsen er der adgang til havskrænterne mod Ebeltoft Vig. Om sommeren
opstiller Naturstyrelsen en badebro til fri afbenyttelse. Ud for broen er der en undervandssti.


Dragsmur

Hen over den smalle tange, Draget, som forbinder Helgenæs med fastlandet,
ses en lav vold af sten og jord. Volden kaldes Dragsmur. Af en skriftlig indberetning fra 1623 fremgår det, at volden skulle være pført allerede i slutningen af 1200-årene af Marsk Stig, som dengang ejede Helgenæs.
Mod øst ligger Ebeltoft Vig og mod vest Begtrup Vig. Begge steder er der mulighed for at bade og fiske og i Ebeltoft Vig er det muligt at sætte en jolle i vandet. 
Følges stranden mod syd, kan rester af middelalderens højryggede agre ses i den lave strandskrænt.

Ryes Skanse

Fra P-pladsen er der en afmærket sti til hovedskansen lige syd for Dragsmur.
General Ryes Skanse blev brugt i Treårskrigen 1848-50, hvor Rye trak sine
tropper fra grænsen op gennem Jylland til Helgenæs. Styrken blev udskibet til Fyn og derfra indsat i det afgørende slag ved Fredericia. Danskerne vandt, dog med store tab; blandt andre faldt også general Rye.
Fra toppen af skansen kan man få indtryk af den stærke befæstning, som med kanonstillinger i nord mod det våde område (hvor der nu er sommerhuse) helt har kontrolleret adgangen til Helgenæs.

Ørby Klint
En smuk vej til Ørby Klint er langs stranden mod nord fra Sletterhage Fyr. Klinten, der består af ler med vulkanske askelag, er fredet på grund af sin geologi. Skred i leret har dannet de mange terrasser, der former klinten.

Ellemandsbjerg

Fra P-pladsen mellem Esby og Ørby er der afmærket en sti til toppen af det 99 meter høje Ellemandsbjerg. Fra denne udkigspost midt i Danmark kan man på klare dage se øerne i det sydlige Kattegat, også Fyn og Sjælland. Plantagen rundt om “bjerget” er et godt sted at finde svampe, og der er mange brombær om efteråret. På markerne vest for P-pladsen er der
fundet spor af en vikingelandsby.

Tyskertårnet
Fra fyret udgår en sti langs stranden mod øst til Tyskertårnet, som har fungeret som et tysk radartårn under 2. verdenskrig. Herfra er der en flot udsigt til Kattegats sydligeøer. Mod land er der udsigt over de afgræssede overdrev til Ellemandsbjerg og Monsbjerg.

Sletterhage Fyr

Fra den store P-plads ved Sletterhage Fyr kan man komme til “landets ende”.
Både kan sættes i vandet lidt nord for fyret, men pas på: Det er et dybt og strømfyldt farvand og derfor uegnet til badning. Til gengæld er det et godt sted for lystfiskeri. I fyret er der indrettet en udstilling om fyret og farvandet omkring Helgenæs.
I sommerperioden er der mulighed for at komme op i fyret. Madpakkerummet ved fyrtårnet er åbent året rundt. Der er netop etableret et stort shelter vest for fyret med plads til 20 overnattende.


Poul Allan runder Sletterhage Fyr for første gang og i meget fin stil (man fornemmer stoltheden)


HELNÆS - en perle i Lillebælt


Helnæs ligger som en perle i Lillebælt med en ualmindelig storslået natur og er forbundet med Sydvestfyn via en 2 km lang tange.
Her hvor Lillebælt er bredest, finder du noget af Danmarks dejligste og mest særprægede natur, idet den forener det bedste af vestdansk og østdansk natur.
Mellem klinterne mod øst, de store strande mod vest, bakkerne mod nord og fyrtårnet på den sydvestligste spids, er der bøgeskov og frodige engdrag. Citat: Helnæs Højskole 

Jeg har lavet 2 dagsture som man kan tage med en overnatning eller som 2 enkeltture.
Man kan også tage turene kombineret med et kursus på Helnæs Højskole

Hent Naturstyrelsens folder HER


Dag 1 | Kort på Ruteplanner | Dag 1


Dag 2 | Kort på Ruteplanner | Dag 2